Rumslukningsanlæg

brandslukning

Normalt tænker vi ikke på, at der kan opstå brand overalt. Vi tænker slet ikke på, at en bunke papir, som vi har liggende i vindueskarmen, faktisk kan selvantænde på en hed sommerdag. Jo jo, det er ganske rigtigt, at det kan ske. Og hvad sker der, hvis vi ikke opdager det i tide og får den lille brand slukket? Den udvikler sig til et mareridt. Vi kan risikere at hele rummet brænder. Med alt inventaret. Om det er et rum med kontormøbler, arkiver eller et opholdsrum, som branden startede i, er lige meget. Katastrofen er sket. Måske kom brandfolkene og hjalp til med at slukke branden. Måske var den ikke større, end at du kunne klare det med en slange og vand og våde håndklæder eller våde grene.

Omfattende skader

Du står dog med et trist syn tilbage: Et rum, der blev brændt. Et rum, der skal repareres. Der skal males. Der skal købes nyt inventar. Og ja, det kan medføre ret store omkostninger – alt efter hvilket inventar, du har brug for. Du kunne have undgået at stå i sådan en situation. Du kunne have tænkt lidt længere end blot til at overholde de regler om brandsikkerhed, der står i bygningsreglementet for din type bygninger. Du kunne have undersøgt lidt mere om, hvad der findes af brandslukningsløsninger på markedet. Dem er der faktisk en hel del af. En af løsningerne hedder rumslukningsanlæg – se her. Det er en særlig løsning, der ofte indeholder alt lige fra en detektor, der kan spore, at der er røg et forkert sted til en mekanisme, der kan sørge for at brandslukningen sker.

Automatisk brandslukning

Detektoren kan advare en mekanisme, der sætter selve brandslukningen i gang. Den mekanisme kan sørge for at den ild, der er på vej, simpelthen kvæles ved, at ilten, der er i rummet simpelthen fjernes. Hvis ilten ikke kan fjernes helt, så minimeres den til et niveau, som bevirker, at ilden ikke kan overleve. Ilden slukkes. Og det går ret hurtigt.

Dette er en effektiv måde at slukke brande under opsejling på. Og det er en miljørigtig måde at gøre det på. Der bruges ikke ualmindeligt store mængder vand. Ilten, der fjernes fra rummet, kommer tilbage. Og ja, den brand, som kunne have udviklet sig til at påføre rummet store skader, nåede det bare aldrig. Så der er absolut fordele ved at sætte et rumslukningsanlæg op i de rum, hvor der enten er stor brandfare eller, hvor der er dokumenter, værdier eller andre genstande, som bare ikke må brænde.

Inergen er sikkert og effektivt

Du kan vælge imellem almindelige rumslukningsanlæg eller personsikre rumslukningsanlæg. De personsikre rumslukningsanlæg kendetegnes ved, at de ikke beskadiger mennesker, der måtte opholde sig i rummet, hvor branden opstår. Der findes sådan nogle anlæg, der anvender CO2 til at slukke branden med – og opholder der sig mennesker i rummet, så bevirker CO2’en faktisk, at de nemmere kan trække vejret imens iltniveauet falder i rummet. Det er sådan noget med kemi og fysik – så lad lige være med at bede om en uddybning her. Gå til fagfolkene. De kan også forklare dig, hvorfor det helst skal være et rumslukningsanlæg med Inergen, du skal vælge. Du kan læse om det på engelsk her: Room extinguishing system.

Scroll to Top