Klimaskabe

Vidste du, at mange af de produkter, som du anvender til hverdag, har været igennem flere forskellige tests, inden de overhovedet fik lov til at komme på markedet? Du tænker nok ikke over det i det daglige. Der har altid været minimums krav til, hvordan et produkt skal produceres. Vi kalder det for standarder. Du har måske set, at der står ’produceret i overensstemmelse med ISO 9001:2015 på et produkt. Det betyder, at det lever op til nogle helt bestemte kvalitetskrav. Vi kan sige, at en standard er en formel, der beskriver, den bedste måde, vi skal gøre eller producere noget på.

Test er en videnskab

For at være sikker på, at produktet lever op til standarden, så skal det testes. Og det er der en hel videnskab bagved. Alt efter hvilket produkt, der skal testes, så skal det altid foregå under forhold, som gør det muligt at observere produktet og at sammenligne resultaterne med andre lignende produkter, der også er blevet testet.

Mange af produkterne, som vi bruger, skal kunne modstå varme. Du har sikkert gået forbi den der branddør henne på skolen adskillige gange, uden egentlig at tænke over, at den beskytter imod brand. Den dør skal kunne modstå ild. Og den kan kun blive brugt som branddør, hvis den lever op til de standarder, som eksperterne har udviklet for branddøre. Døren er blevet testet for, om den kan modstå de høje temperaturer. Og testen af døren er sikkert sket i et klimaskab.

Klimaskabe er styret miljø

Klimaskabe – se her –  er rum, hvor eksperter kan styre miljøet, som produktet befinder sig i. I eksemplet her har de sikkert sørget for, at der har været meget varmt i rummet, hvori døren stod. De har testet døren for, hvor høje temperaturer, den kan modstå – og hvor længe. Kunne døren leve op til eksperternes krav, ja så kan den blive solgt som ’branddør’ på markedet.

Klimaskabe kaldes også for klimakamre. Der er ikke nogen forskel – udover størrelsen på rummet. Der findes nemlig små bitte klimaskabe, der kan bruges til at teste bitte, små objekter i. Der findes store klimakamre, der kan huse meget store objekter.

Temperatur og fugtighed

Fælles for klimaskabene – uanset deres størrelse, er, at du kan teste et produkt under forskellige temperaturer og med forskellige grader af fugtighed. Det er især vigtigt fx i elektronikindustrien, at produkterne kan testes, inden de sendes ud på markedet. Tænk fx på din mobiltelefon. Den er fuld af små chips. Disse er blevet testet under forskellige temperaturer og grader af fugtighed. Din mobiltelefon skal jo kunne holde til lidt af hvert. Den ene dag opholder du dig i et koldt og fugtigt klima. Den næste kan det være, at du er rejst ned til varme og sol. Din telefon har du altid med dig. Og den skal kunne klare både kulden, varmen og fugtigheden. Derfor er den blevet testet, så producenten er sikker på, at den lever op til den standard, der er sat for mobile telefoner.  Ja, det er tankevækkende, at der er en helt ukendt verden af tests bag de produkter, vi bruger til hverdag.

Scroll to Top