Hulmursisolering

hulmur isolering priser

Guide om hulmursisolering - gør noget godt for miljøet og din pengepung!

Der var engang, hvor man ikke tænkte på klimaet. Hvor man var ikke bevidst om, hvilke konsekvenser, det førte med sig, at vi brugte en overflod af varme. Varme som blev produceret med energikilder, der fyldte vores ozonlag med CO2.

Det er man blevet i dag, og derfor har man også opdaget de store fejl og mangler, der er i de huse fra den tid, hvor man ikke skænkede klimaet en tanke. En af de fejl og mangler er, at husene tit og ofte mangler hulmursisolering.

De fleste huse, der er bygget i perioden mellem 1900 og 1975 består af en indre og en ydre mur – der er ikke nogen form for isolering mellem de to vægge. Den manglende hulmursisolering betyder, at du har et koldt hus, hvor alt varmen bare fiser ud gennem væggene, da de ikke kan holde den dyrt betalte varme inde.

Så derfor er man begyndt at hulmursisolere de huse fra den periode (1900-1975), så man kan spare på varmen, og samtidig skåne miljøet for alt den CO2.

Når du får lavet hulmursisolering, kan du få det lavet med meget CO2 neutrale præparater såsom papiruld, der næsten ikke forurener under produktion. Det er derfor en meget mere CO2 venlig løsning end fx at bruge flamingokugler eller efterisolere sin væg med ”beskidte” isoleringsmetoder.

Billigere varmeregning

Hulmursisolering giver dig også en meget billigere varmeregning. Den varme, du før tabte grundet din manglende isolering, kan du nu holde inde i dit hus, så du ikke behøver at skrue ligeså meget op for varmen.

Når du først har fået isoleret, kan du også skabe et meget bedre indeklima at bo i. Når væggene først er blevet tætte, slipper du for alt den kondens, som huse, fra den periode, har det med at skabe. Det minimerer ligeledes risikoen for, at huset bliver ramt af skimmelsvamp.

Ikke nok med at det isolerer, så er det faktisk også en rigtig god investering for dig. For alt afhængig af, hvor slemt det stod til med væggene, og hvad du har valgt at isolere med – så har hulmursisolering faktisk tjent sig selv ind efter en periode på 1-3 år. Grunden til, at isolering tjener sig ind så hurtigt, er, at det er en billig løsning, som har en rigtig stor effekt på dit varmebudget.

Få tilbud på isolering

Ønsker du et mere CO2 neutralt hus? Ønsker du dig et bedre indeklima? Ønsker du dig en billigere varmeregning? Så tag et nærmere kig på hulmursisolering. Ved valg af leverandør anbefaler vi dig at indhente 3 tilbud for at få en billig pris på isolering.

Der kan være stor forskel på prisen fra håndværker til håndværker, uden der nødvendigvis er forskel på kvaliteten. Billigt isolering kan være lige så godt som det dyre, så indhent tilbud på hulmursisolering allerede i dag. Husk det er helt gratis og uforpligtende at indhente tilbud!

Hulmursisolering priser ligger på cirka 125 - 200 kr. pr. m²

Efterisolering af indvendige ydervægge

Efterisolering af indvendige kolde ydervægge kan anbefales, både i relation til komfort i bygningen og i relation til reduktion af energiforbruget. Der findes på markedet i dag flere løsninger, hvor man på rekordtid kan gøre sine ydervægge lunere og spare på varmeregningen.

Ved indvendig isolering, kan man også vælge kun at isolere nogle rum, eller tage det i etaper, rum for rum, hvor du med en udvendig isolering, skal tage hele huset på én gang, for bedste resultat. Med efterisolering får du et bedre indeklima, og en besparelse på varmeregningen.

Den indvendige efterisolering skal udføres korrekt, så der ikke opstår problemer med svamp og fugt inde i væggene. Dækker isoleringen ikke ordentligt, opstår der kuldebroer (manglende isolering eller “huller” i isoleringslaget, hvor kulden kan trænge ind i huset) ved væggene. Det er derfor vigtigt, der bliver monteret dampspærre for at forhindre den fugtige luft inde fra boligen i, at blive presset ud gennem husets vægge og tag. Sker det, er der nemlig risiko for, at der opstår mug, råd eller skimmelsvamp.

Dampspærre

Dampspærren forhindrer altså den varme, fugtige luft vi producerer hver dag i boligen, i at hobe sig op og danne kondens. Når den varme og fugtige luft, møder den kolde luft, kan der let opstå kondens. Og det er ikke småting vi som mennesker producerer af vand om dagen. En familie på 2 voksne og 2 børn, producere ca. hvad der svarer til ca. 10 liter vand om dagen, hvilket skal kunne fordampe på naturlig vis, med ordentlig udluftning i boligen.

Den indvendige isolering kan bevirke, at den udvendige del af væggen bliver koldere, således er der risiko for høj fugtighed og kondens inde i den efterisolerede konstruktion.

Vær derfor opmærksom på flg. 3 forudsætninger for at indvendig efterisolering virker fugtteknisk:

 • Check fuger og lignende er så tætte at slagregn ikke trænger gennem muren. Ydermuren skal så at sige være regntæt udadtil.
 • Tapet eller andet organisk materiale, skal fjernes på indersiden af væggen.
 • Dampspærren skal være intakt og tætsluttende.

Yderligere skal man have for øje, at efterisoleringen kan forstærke kuldebroer i de områder, hvor der ikke kan isoleres, altså i hjørner og områder ved vinduer, gulve, lofter og samlinger mellem inder- og ydervægge.

Vær opmærksom på

Ved efterisolering af huser med træbjælkelag, f.eks. over krybekældre, skal man være opmærksom på at fugtniveauet kan stige i bjælkeenderne, med øget risiko for at disse tager skade.

Lysningen omkring vinduer og døre bliver bredere, idet væggen bliver tykkere pga. den ekstra isolering, hvilket betyder et mindre lysindfald i huset. Det kan derfor være nødvendigt at ændre lysningen omkring vinduerne, så den passer til de bredere vinduesnicher.

Stikkontakter og andre elinstallationer på væggen, skal også rykkes med ind i den nye indervæg. Få en autoriseret elinstallatør til at udføre det elektriske arbejde.

Undersøg, om der en dampspærre i væggen og hvor den sidder. Som tommelfingerregel kan man sige, at alle steder, hvor der er træ og isolering i konstruktionen, skal der være en dampspærre, som sikrer lufttætheden, så konstruktionen ikke skades, blot ikke i bygninger der ikke er opvarmet, som f.eks. et skur. Dampspærren skal sidde på den varme side af væggen, og må sidde en tredjedel inde i isoleringen.

Består din væg af f.eks. 100 mm isolering i dag, og derefter en dampspærre, og et lag gips, kan du uden at rykke dampspærren sætte 50 mm indvendig isolering op. Dog er det vigtigt at tjekke dampspærren for utætheder og få disse repareret. Fordelen ved at placerer dampspærren ca. 50 mm inde i væggen, er at du undgår at lave huller i den, når du sætter skruer eller søm i væggen, samt når der skal placeres stikkontakter og lampeudtag.

Du kan vælge at isolere med stål eller træskelet, gipsplader og mineraluld, men der findes på markedet elementer som varmevægge og Isoleringsvægge, der muliggør montage af isolering og gipsplade i én arbejdsgang. Der findes refleksiv isolering (foliebeklædte tynde plader), eller isoleringspuds, der pudses direkte på ydervæggen, for at undgå følgearbejder, dog med ukendt langtidseffekt, og mulighederne er sikkert langt større. Det frarådes at eksperimentere med nye materialer på fredede eller bevaringsværdige huse.

Ulempen ved indvendig efterisolering af ydervægge er de mange følgearbejder. Paneler, vindueslysninger, elinstallationer, radiatorer og varmerør, skal flyttes med ud på den nye forsatsvæg. En del af husets gulvareal forsvinder tillige.

Gode råd

7 gode råd og vejledning før du går i gang:

 1. Alt i alt er der en mærkbar risiko for fugtskader, som man ikke kommer udenom, hvis ikke dampspærre og håndværk er i orden. Derfor kan det være en god ide og få hjælp fra en energirådgiver eller bygningssagkyndig, der kan være behjælpelig med fotos med et termografikamera, så du ved hvor huset trænger til isolering.
 2. Find ud af hvilken type isolering der passer til huset, og om vinduer og døre skal flyttes med ud på den nye forsatsvæg.
 3. Find ud af hvilke elinstallationer der evt. skal føres fra yder- til indervæg, stikkontakter der skal flyttes, og tag kontakt til elinstallatør.
 4. Check med dit forsikringsselskab om du er dækket, hvis der skulle opstå skader under ombygningen. Meddeler du ikke ombygningen til forsikringsselskabet, risikerer du ikke at få evt. skader dækket.
 5. Har du ikke har en håndværksmæssig baggrund, bør arbejdet udføres af en professionel håndværker. Indhent gerne mindst 3 tilbud fra forskellige, så du får en ide om priser. Lav aftale omkring oprydning og bortkørsel af affald, samt udgifter til dette, og check udgifter til isoleringsmaterialet er med. Brug gerne en håndværker du har fået anbefalet, og som du ved har udført et godt stykke arbejde.
  • En tidsfrist for hvornår arbejdet skal være udført.
  • En detaljeret beskrivelse af, hvori arbejdet består- hvad skal laves og hvilke materialer skal bruges.
  • En aftale om indkøb af materialer, og hvem der står for indkøb og beskyttelse af dem i byggeperioden.
  • Vilkår og sats for dagbøder, hvis byggeriet ikke afleveres til tiden.ørg for at indgå en kontrakt med firmaet, da det forbedrer din klagemulighed. Som min. bør en kontrakt indeholde:
 6. Det er en god ide, at få en boligrådgiver til at efterse projektet, for at se om det er gjort korrekt og efter alle forskrifter. Forkert udført arbejde kan medføre fugtskader og skimmelsvamp.

For en del måneder siden – men ikke for et helt år siden - talte alle om, at vi skal passe på kloden. Klimaforandringerne har vist sig for os i form af de katastrofale følger af oversvømmelser, tørke og tornadoer. Vi har derfor lavet regler for, hvordan vi skal bygge klimavenligt. Vi har i den forbindelse og hørt meget om, hvordan vi kan forbedre indeklimaet i vores huse og på vores arbejdspladser. Vi har regler for, hvordan vi skal sortere affald, så vi genbruger mest muligt og forhindrer udslip af CO2.

Energikrise

I dag taler alle om energikrise. Ingen taler om indeklima eller biodiversitet længere. Hvorfor? Fordi vi har brug for energi, så vi kan holde os varme og samfundet i gang. I nogle lande er de begyndt at vende tilbage til udvinding af fossile brændstoffer – fx kul. I andre er de begyndt at promovere solcellepaneler i stor stil. Forsøgene på at holde energipriserne nede er endnu ikke lykkedes så godt. Og det kalder på, at vi også selv sørger for at gøre alt, hvad vi kan, så vores energiforbrug holdes nede. Hvad kan vi gøre, for at vi ikke kommer til at fryse til vinter? Ja, ud over at vi nok bliver nødt til at tage en ekstra uldsweater på, så kan en god isolering af hulmurene faktisk også hjælpe godt. Det lyder måske mærkeligt. Men, der er faktisk mange enfamiliehuse, der ikke har en tilstrækkelig god isolering i hulmuren. Og hvad er så god isolering af hulmure?

Jævn og god isolering

Ja, det kan jeg hurtigt forklare dig: God isolering af hulmur vil sige, at der er en jævn isolering i hulmuren. I hele muren. Er den ikke jævn, så vil der være luftlommer i hulmuren, og disse luftlommer trækker den varme luft indefra ud. Den kolde luft udefra trænger ind i huset.
Dette er måske grunden til, at du mærker kold luft omkring dig, selvom du fyrer. Der kan være luftlommer i hulmuren. Du bør derfor få din hulmur efterisoleret. Derfor skal du have fat i en energivejleder, der kan tjekke hulmurenes tilstand. Det kaldes for et hulmurstjek. Og det kan virkeligt komme dig til gavn at få lavet sådan et tjek. Ofte er det totalt gratis at få tjekket sine hulmure af en professionel energivejleder. Så det skal altså ikke holde dig tilbage. Ring til en god isolatør, og spørg, om du kan få et tjek af hulmurene. Og hvis det er sådan at energivejlederen kan konstatere, at der er brug for isolering af en hulmur, eller blot en efterisolering, så bør du få sat det arbejde i gang hurtigst muligt. Der er nemlig flere fordele ved at få sine hulmure isoleret:

Fordelene

Den første – og vigtigste – er, at der umiddelbart vil blive skabt et meget bedre indeklima i dit hus.

Den anden er – men den er også meget vigtig – at du vil kunne spare mange penge på varmeregningen.

Den tredje – og måske mere langsigtede – er, at dit hus vil stige i værdi. God isolering af hulmure er nemlig et godt argument for, at du får en bedre pris for huset, hvis det på at tidspunkt skal sælges.

Scroll to Top